Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Przychodnia Weterynaryjna „DELFA-wet”
  ul. Bielszowicka 36, 04-738 Warszawa
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Potencjalni odbiorcy danych: np. obsługa księgowa, informatyczna, laboratoria
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 • Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi lub utrudni nam zawarcie realizację usługi
 • Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji

Powered by WordPress and HQ Premium Themes.